Karty pełne rozwojowego myślenia - Mózg na warsztat Your new title here Skip to content

Karty pełne rozwojowego myślenia

To obowiązkowy zestaw narzędzi dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów, chcących skutecznie motywować uczniów dzięki budowaniu rozwojowej postawy. Dzięki Kartom będziesz umiała wspierać dzieci i młodzież w uczeniu się, podejmowaniu wyzwań i ponoszeniu porażek, które są nieodłącznymi elementami rozwoju, sukcesu i uczenia się.

79.00 

Karty pełne rozwojowego myślenia

Co znajdziesz w zestawie “Kart pełnych rozwojowego myślenia”?

– ponad 40 Kart pełnych rozwojowego myślenia niepublikowanych dotąd nigdzie wcześniej

– ponad 10 zabaw i ćwiczeń kształtujących rozwojową postawę, ciekawość świata i poczucie własnej wartości z wariantami przeprowadzenia w zależności od wieku uczniów i wielkości grupy.

– Scenariusz lekcji wprowadzajacy do tematyki rozwojowego myślenia (growth mindset)

– 3 wzory dyplomów motywacyjnych do wydruku – zawierają rozwojowe komunikaty i motywują ucznia do dalszej pracy

– 3 habit trackery ( do śledzenia progresu w rozwojowym myśleniu i rozwoju struktur neuronalnalnych odpowiedzialnych za optymistyczną postawę)

– wskazówki metodyczne oraz listę propozycji z opisami zastosowań powyższych narzędzi

Karty Pełne Rozwojowego Myślenia przydadzą Ci się:

– na lekcji wychowawczej wspierając uczniów w rozwoju i nauce
– jako przerywnik na wzmocnienie motywacji na lekcjach przedmiotowych
– jako narzędzie do prowadzenia cyklu rozwojowych zajęć w nauczaniu początkowym
– jako narzędzie tutoringowo-coachingowe pomocne we wskazaniu mocnych stron i wartości Twojego ucznia