Jak nauczyć kreatywności? – strategia, motywacja i trening w praktyce

69.00 

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom uczącym na wszystkich etapach edukacyjnych.

Opis szkolenia poniżej

Podczas tego szkolenia:
  • dowiesz się jakie 3 cechy ma lekcja, na której uczniowie są zmotywowani
  • zobaczysz jak wprowadzić treningi kreatywności na zajęcia
  • nauczysz się jak motywować  do aktywnego uczestnictwa w zajęciach dzięki przerywnikom śródlekcyjnym
  • dowiesz się jak uczyć efektywnie w oparciu o filary neurodydaktyki
  • dowiesz się jak trenować własną kreatywność, niezbędną w pracy nauczyciela, który codziennie tworzy wizje i rozwiązuje niezliczone problemy
Szkolenie dedykowane jest nauczycielom uczącym na wszystkich etapach edukacyjnych.
Do szkolenia otrzymujesz bezpłatnie: 
– imienny certyfikat do pobrania z platformy z webinarem
– zestaw materiałów, inspiracji i zadań możliwych do wdrożenia od zaraz (do pobrania)
– prezentację Prowadzącej w wersji pdf
Prowadząca: Olga Woj
Czas trwania szkolenia:  90 min.