Prawa półkula

Pamięć i Kreatywność

Każda półkula mózgu zawiera wiele różnych modułów wyspecjalizowanych w bardzo
wąskim zakresie. Ostateczny wynik danej czynności, czyli nasza skuteczność jest wypadkową komunikacji i zmian zachodzących między nimi. Efektywność uczenia się zależy od synergicznej pracy obu półkul mózgowych.

Prawa półkula

Pobierz Ćwiczenia

Scenariusze zajęć

Pobierz gotowy scenariusz zajęć
 
Scenariusz 1

Pobierz gotowe scenariusze zajęć

Pobierz

Scenariusz 3

Dostępny wkrótce

Scenariusz 2

Dostępny wkrótce

Warsztaty online

Blog

Przeczytaj artykuły by pobudzić prawą półkulę