Edukacja dla Uczących Your new title here Skip to content

Szkolenia i warsztaty

Rozwijaj siebie i swój warsztat dzięki trenowaniu praktycznych umiejętności

Be your VIP - warsztaty stacjonarne

To 3 dniowe warsztaty stacjonarne dla nauczycieli rozumiejęacych, że skuteczne nauczanie zaczyna się od ich dobrostanu i poczucia szczęścia. Znakomici w swoich dziedzinach eksperci przeprowadzą treningi i warsztaty podnoszące jakość życia i pracy efektywnego pedagoga.